Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2017-01-19


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Tärnans artrally

Anmälningstiden har nu gått ut för Tärnans artrally 2017. 17 lag har anmält sig med totalt 56 deltagare. Se nedan om lagen och vilka det är i resp. lag.

Även i år kommer vi att respektera fåglarna genom att i två områden begränsa vår egen rörelsefrihet. Områdena som är avspärrade är desamma som förra året:

 • Diket vid reningsverket i Nyköping, man får gå fram till där röret släpper ut vatten till diket men inte längre (se karta).

 • Täppan vid Brannäs våtmark i Oxelösund, området nedanför den första lilla dammen (vassområdet), man kan röra sig på vallen ovanför och på vägen som ligger mellan Täppan och SSAB (se karta).

Överträdelser renderar artavdrag med 10 arter, samt skammen .....

Lagen
 1. Peter Lantz, Markus Forsberg, Per Folkesson, Sofi Nordfeldt
 2. Jan Karlsson, Jan Gustafsson, Jan Hägg
 3. Inger Midell, Eva-Karin Brinell
 4. Bernth Andersson, Krister Aronsson, Kjell Thorsén, Leif Ekblom
 5. Morgan Andersson, Anne Lindgren, John Löfgren, Anna Holm
 6. Susanne Stilling, Bertil Karlsson, Marianne Mattiasson
 7. Per Astfeldt, Torvald Bergström, Magnus Bergman
 8. Jonny Werdin, Jan Oldebring, Lennart Wahlén
 9. Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad
 10. Mikael Gemsiö, Anton Johansson, Liss Ingvar Johansson, Björn Erixon
 11. Jan Sjöstedt, Kalle Brinell, Torbjörn Brissman
 12. Stig Larsson, Ingvar Jansson, Ann Löwbeer, Lasse Lindberg
 13. Per Flodin, Göran Andersson, Jukka Väyrynen
 14. Mats Andersson, Inger Kullander, Mikael Unéus, Jan Linder
 15. Örjan Jitelius, Ulf Hagström, Martin Resare, Per Wallsten
 16. Ulrika Ahlblom, Katarina Boström, Lillemor Däckfors
 17. Björn Johansson, Alf Andersson, Olle Pers

Information till alla i Nyköping och Oxelösund som tecknat sig för att inventera en atlasruta

På FSOs hemsida under fliken projekt och atlasinventering (kalkylblad för rutor) finns nu ett hjälpmedel för att se vilka arter som saknas i sin egen och i alla andras atlasrutor inom Oxelösunds- och Nyköpings kommuner. Informationen är framtagen för att det skall underlätta eftersök efter rimliga arter inom sin ruta. Tanken är också att man på ett enkelt sätt skall kunna kolla övriga rutor ifall man besöker en annan plats och vill hjälpa till. Generellt så saknas det många "enkla/vanliga" arter i flertalet rutor, så på ett mycket enkelt sätt kan vi nu förbättra helheten i varje ruta. Givetvis måste man skriva in sin obs i Artportalen med ett häckningskriterium.

Tärnan startar Miljöskådarlistan

Vi är nog många, som ibland har lite dåligt samvete för att vårt fågelskådande genererar mycket bilkörning, och därmed får negativa miljö- och klimatkonsekvenser.

För att uppmuntra till fågelskådning utan utsläpp av koldioxid och andra otrevligheter, startar nu Tärnans styrelse Miljöskådarlistan. En positiv bieffekt av motorfritt skådande är att man på köpet också får lite nyttig motion.

Miljöskådningen, som sätter igång 1 januari 2017, ska ses som en kul och prestigelös tävling för alla Tärnans medlemmar, där det handlar om att hitta så många fågelarter som möjligt under ett år, utan att använda bil eller andra motordrivna färdmedel. Arterna registreras sedan här på Tärnans webplats.

Länken till listan hittar du i vänsterspalten (grön knapp) och i menyn under Projekt. Detaljerade regler hittar du under Miljöskådarlistan / Registrering och regler.

I Miljöskådarlistan registrerar du varje fågelart första gången du observerat den för året. Alla arterna räknas sedan ihop automatiskt för respektive deltagare och visas i en lista.

För att kunna registrera dina arter behöver du en inloggningskod. Den får du av webmaster om du hör av dig till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se med namn och bostadsort. Från nyåret 2017 kan du sedan logga in och registrera dina obsar. Alla arterna räknas ihop fortlöpande för respektive deltagare och visas i en lista.

Vid 2017 års slut korar styrelsen vinnaren, som får ett enkelt pris.

Ett ökat skådande i hemmatrakten, som det väl mest blir fråga om, hoppas vi också leder till ökad kunskap och insikt om vilka fågelarter man faktiskt kan se på hemmaplan.

Kontaktman för Miljöskådarlistan är Mats Andersson, tel. 070-3250140.

Välkommen med din anmälan!

Tärnans styrelse


Studiecirkel hos Tärnan

Cirkeln är nu fulltecknad.


LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Vinterfåglar Inpå Knuten

Snart dags för Vinterfåglar inpå Knuten 27-30 januari! Lite ny info som SOF har e-postat finns här och den gamla infon här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Ringers' DigiGuide

Detta är en fotoguide på engelska från Ottenby Fågelstation. Den är tänkt som en guide för ringmärkare för ålders- och könsbestämning. Du hittar den här och under Länkar/Övriga länkar.

FSO's årsbok 2016

Material till "Det sörmländska Fågelåret 2016" önskas enligt detta:

Privata artiklar skall vara inkomna senast den 1 mars. Föreningens verksamhetsberättelse skall vara inkommen senast den 15 mars.

Allt material (inkl bilder) mailas till Jan Gustafsson, solvidd@gmail.com.

Harald Sellerfors till minne

Texten finns nu här.

Jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag om jakt på allmänt vatten. BirdLife Sverige begär nu att förslaget måste sändas ut på en bred remiss.

BirdLife kommenterar förslaget här.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Skräntärneinventering

Här finns Ulrik Lötbergs presentationer Inventeringen 2016 och Caspian Terns in Sweden.

Vårprogrammet

Nu har vårprogrammet för 2017 kommit. Ladda ner det här.

Fågelmatningar

Ängstugans, Brannäs och Dammkärrets fågelmatningar är nu alla igång för säsongen.

Vinterfågelräkningen

Nu startar Svensk Fågeltaxering vid Lunds Universitet årets vinterfågelräkning. Läs deras brev här!

Fågellokalkartor

För varje distrikt (Nyköping C, Nyköping S osv) visas nu Googlekartor med lokalerna utmärkta. Kartorna är interaktiva, dvs dom kan zoomas, panoreras och tas upp till fullskärmsläge.

Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda ner aktuella dokument om atlasinventeringen. Du kommer till sidan här eller på menyn Projekt/Atlasinventering på FSO´s webbplats.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.


Sidan har besökts 131383 gånger sedan 2011-02-09.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2017. All rights reserved