Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2018-01-12


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Nyårsvandringen 2018

Vår årliga tradition att starta upp året är ju vår Nyårsvandring. Förhoppningen att några skulle trotsa vädrets makter var inte så stora hos mig. Omkring 3 grader plus, lågt i tak och regn med dåligt sikt över Stadsfjärden. Men glädjen blir ju stor när nio tappra själar, förutom mig själv, och en liten hund kommer med förhoppning om en skön och lugn vandring längs Nyköpingsån.

Våta nyårsvandrare. Foto © Stig Larsson

Aktiviteten längs ån av fågel var inte så stor så vi tog ett gemensamt beslut att kolla av hamninloppet och Stadsfjärden. Med skydd av paviljongen på Täcka Udden så kunde vi kolla av gråtrutarna, en havstrut kunde vi ana i diset, runt tio hägrar kurade på bryggorna långt bort men de som visade upp sig mest var storskrakarna. Gråsiskorna längre ut mot Brandholmen var nästan runt våra fötter och kikarna behövdes ej. Några skrattmåsar cirklade även över oss. Det var inte några rariteter denna dag men lite björktrastar, grönfinkar, skator, kråkor och kajor.

Ett tack till alla deltagare för en trevlig gemensam vandring på årets första dag.

Stig


Miljöskådarlistan 2018 har startat

Miljöskådarlistan 2017 blev ett uppskattat arrangemang med 35 stycken deltagare. Vinnaren Lennart Wahlén har registrerat inte mindre än 209 arter, tätt följd av Bertil Karlsson med 206 arter och Peter Lantz med 204 arter. Grattis!

Säkerligen har miljöskådarlistan sparat åtskilliga liter drivmedel och tyåtföljande koldioxidutsläpp. Vi kör därför en lista även under 2018.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta. Reglerna hittar du på sidan för listan under knappen Registrering och regler.

Välkomna med era miljöobsar 2018!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

FSO's årsmöte

Årsmötet hålls söndagen den 25 februari 2018 kl 9.00-15.00 på Åsa Folkhögskola med frukostfika från kl 08.30. Programmet är ännu ej helt fastställt men tanken är att som huvudtema belysa olika slags våtmarker i Sörmland.

Tärnans vårprogram

Programmet kan laddas ner här.

Vinterfåglar Inpå Knuten

Den 26-29 januari är det äntligen dags att räkna våra vinterfåglar igen. SOF har startat en ny webbplats för räkningen, som du hittar här.

Studiecirkel hos Tärnan

Studiecirkeln är fulltecknad.

Under våren 2018 kommer Tärnan genomföra en studiecirkel med temat ”Lär dig känna igen 17 vanliga fågelarter till utseende och läte”. Vi berättar även om deras förekomst i länet och i vilka biotoper den oftast befinner sig i. Studiecirkeln är ett samarbete med Studiefrämjandet.

Detaljerad info finns här.

Vinterfågelmatningarna

Tärnans tre vinterfågelmatningar är nu igång denna vintersäsong; Dammkärrets skogsmatning i Ryssbergen, Nyköping, Ängstugans koloniområde i Nyköping och vid parkering vid Brannäs våtmark i Oxelösund.

Vinterfågelräkningen

Från Lunds universitet:

Hej kära fågelräknare! Nu är det tid för planering av Vinterfågelräkningen 2017/2018. Vår förhoppning är givetvis att du som ännu inte har en vinterrutt ska starta en sådan och att ni som sedan tidigare inventerar en eller flera vinterrutter vill fortsätta att göra så.

Bifogat här får ni ett litet följebrev om just Vinterfågelräkningen samt det elektroniska protokollet för densamma. Mer information om Vinterfågelräkningen hittar ni på vår hemsida www.fageltaxering.lu.se.

Ejderhusprojektet

Erfarenheterna från årets ejderhusprojekt finns sammanfattade här.

Miljöskådarlistan

Info om listan hittar du här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag om jakt på allmänt vatten. BirdLife Sverige begär nu att förslaget måste sändas ut på en bred remiss.

BirdLife kommenterar förslaget här.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Fågellokalkartor

För varje distrikt (Nyköping C, Nyköping S osv) visas nu Googlekartor med lokalerna utmärkta. Kartorna är interaktiva, dvs dom kan zoomas, panoreras och tas upp till fullskärmsläge.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2018. All rights reserved