Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2017-07-14


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhetSkräntärnemärkningen

Säsongens tredje skräntärnemärkning ägde rum i veckan.

Vårt tredje besök resulterade i 9 nymärkta ungfåglar. Vi passade även på att gps-märka 7 st ungfåglar. Vid ett tidigare besök gps-märktes 5 gamla fåglar. Dessa fåglar kommer vi att kunna följa framöver var de än befinner sig.

I samband med denna resa ut i yttre Bråviken så passade vi på att märka 2 ungar av kustlabb på ett skär.

Kustlabbungar. Foto © Leif Nyström.

En fullständig sammanställning av årets skräntärneinventering i yttre Bråviken kommer att redovisas i FSOs årsbok "Det sörmländska fågelåret 2017", alltså den bok som kommer ut sommaren – hösten 2018.

/ÅGP Skräntärna Sörmland


Tärnan har startat Miljöskådarlistan

Vi är nog många, som ibland har lite dåligt samvete för att vårt fågelskådande genererar mycket bilkörning, och därmed får negativa miljö- och klimatkonsekvenser.

För att uppmuntra till fågelskådning utan utsläpp av koldioxid och andra otrevligheter, har Tärnans styrelse startat Miljöskådarlistan. En positiv bieffekt av motorfritt skådande är att man på köpet också får lite nyttig motion.

Miljöskådningen, som startade 1 januari 2017, ska ses som en kul och prestigelös tävling för alla Tärnans medlemmar, där det handlar om att hitta så många fågelarter som möjligt under ett år, utan att använda bil eller andra motordrivna färdmedel. Arterna registreras sedan här på Tärnans webplats.

Länken till listan hittar du i vänsterspalten (grön knapp) och i menyn under Projekt. Detaljerade regler hittar du under Miljöskådarlistan / Registrering och regler.

I Miljöskådarlistan registrerar du varje fågelart första gången du observerat den för året. Alla arterna räknas sedan ihop automatiskt för respektive deltagare och visas i en lista.

För att kunna registrera dina arter behöver du en inloggningskod. Den får du av webmaster om du hör av dig till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se med namn och bostadsort. Från nyåret 2017 kan du sedan logga in och registrera dina obsar. Alla arterna räknas ihop fortlöpande för respektive deltagare och visas i en lista.

Vid 2017 års slut korar styrelsen vinnaren, som får ett enkelt pris.

Ett ökat skådande i hemmatrakten, som det väl mest blir fråga om, hoppas vi också leder till ökad kunskap och insikt om vilka fågelarter man faktiskt kan se på hemmaplan.

Kontaktman för Miljöskådarlistan är Mats Andersson, tel. 070-3250140.

Välkommen med din anmälan!

Tärnans styrelse


LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Nytt för Miljöskådarlistan

Programmet kollar från och med nu varje inmatad fågel mot en lista med Artdatabankens artnamn. Om man har skrivit fel, får man upp en varningstext.

Utbildningshelg

Tärnan erbjuder även i år en utbildningshelg i samarbete med Studiefrämjandet. Temat blir vadare på sträck/rastande. Helgen i fråga blir den 19 – 20 augusti 2017. Programmet finns här. (Obs att Stigs epost-adress är stickan.larsson@gmail.com och inget annat.)

Höstprogrammet

Programmet kan laddas ner här.

Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda ner aktuella dokument om atlasinventeringen. Du kommer till sidan här eller på menyn Projekt/Atlasinventering på FSO´s webbplats.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag om jakt på allmänt vatten. BirdLife Sverige begär nu att förslaget måste sändas ut på en bred remiss.

BirdLife kommenterar förslaget här.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Vårprogrammet

Nu har vårprogrammet för 2017 kommit. Ladda ner det här.

Fågellokalkartor

För varje distrikt (Nyköping C, Nyköping S osv) visas nu Googlekartor med lokalerna utmärkta. Kartorna är interaktiva, dvs dom kan zoomas, panoreras och tas upp till fullskärmsläge.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.


Sidan har besökts 148512 gånger sedan 2011-02-09.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2017. All rights reserved