Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2022-06-11

Havsinventering i Östersjön

Sillgrisslor. Foto © Ingvar Jansson

Vi, Björn Johansson, Janne Sjöstedt, Jan-Eric Hägerroth och undertecknad, Ingvar Jansson, har nu kommit hem från fyra dygns havsinventering tillsammans med Måns o Mårten Hjernquist o Lasse Jonsson från Gotland. Vi har färdats ca 500 sjömil och inventerat 8 av de områden där vindkraftverk planeras i Östersjön som berör Sörmlands och Gotlands havsområden. Mycket fågel har vi noterat, mest alkor, sjöorrar, svärtor, alfåglar, lommar och vitkindade gäss men också mycket annat. Långa dagar, 12-14 timmar långa, start varje morgon 03.00.

Inventeringskarta. Foto © Ingvar Jansson
Några i inventeringsteamet. Foto © Ingvar Jansson

Inventeringsmaterialet som samlats in är mycket omfattande och kommer nu att dataläggas o bearbetas på olika sätt. En samlad rapport kommer att upprättas. Materialet skall sedan bl.a. användas i kommunikationen med vindkraftsbolagen, myndigheterna, domstolarna, beslutsfattare o politiker. Men också vara en del i den allmänna opinionsbildningen. Mer information kommer så småningom.

Sjöorrar och alfåglar. Foto © Ingvar Jansson

Målsättningen med detta arbete är att påverka var vindkraftsverken kommer att placeras. Vi vill påverka att de havsbaserade vindkraftsverken som kommer att byggas byggs på de ställen i havet där de medför minsta möjliga negativa påverkan på flyttande-, rastande-, övervintrande-, födosökande-, ruggande och häckande fåglar i Östersjön.

Storlom. Foto © Ingvar Jansson

Inventeringen är genomförd som ett samarbete mellan Gotlands Ornitologiska Förening (GOF), Tärnan och FSO.

IngvarCopyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2022. All rights reserved