Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Inloggning


Obs! Du måste tillåta pop-ups för att kunna se inmatningsformuläret.


Miljöskådarlistan 2019 - Antal arter

Lennart Wahlén201
Mats Andersson195
Samuel Wivstad195
Thomas Larsson156
Marianne Mattiasson156
Gregorio Para151
Fredrik Enoksson135
Karin Lindström126
Björn Johansson123
Claes Leijon122
Jan Gustafsson107
Inger Kullander97
Ingemar Palmberg80
Bert Eriksson73
Björn Sundblad60
Tormod Kelen53
Anton Johansson 42
John Löfgren19

Till artlistorna Uppdatera listan
Registrering och regler
Skådarlistan 2017
Skådarlistan 2018
×

Registrera dej

Med Miljöskådarlistan vill Tärnan-styrelsen uppmuntra till skådning utan utsläpp av koldioxid och andra otrevligheter. På köpet får man lite nyttig motion. Det gäller alltså att på ett miljö- och klimatvänligt sätt försöka hitta så många fågelarter som möjligt.

För att delta måste du vara medlem i Tärnan. För registreringen av dina obsar behöver du en inloggningskod. Den får du av webmaster om du hör av dej till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. med namn och bostadsort. Sen är det bara att logga in och registrera sina obsar.

För att få registrera en miljöobs måste du ha tagit dej hela vägen från hemmet till obs-platsen och hem igen utan hjälp av motordrivna färdmedel. Dock är tidtabellsbunden kollektivtrafik tillåten att använda, liksom naturligtvis persondrivna färdmedel, som cykel, skidor, roddbåt och liknande, och framför allt apostlahästarna. Med hemmet likställs eget fritidsboende (alltså inte t.ex. tillfälligt boende på Öland några nätter). Miljöobsar från hela Sverige under hela året får tas med. För att få delta måste du vara medlem i Fågelföreningen Tärnan.

Du registrerar bara varje fågelart första gången du observerat den för året. Programmet kollar sedan varje inmatad fågel mot en lista med Artdatabankens artnamn. Om du har skrivit fel, får du upp en varningstext.

Alla arterna räknas ihop fortlöpande och visas i en lista med aktuellt antal obsar för varje deltagare. Om du vill titta på en enskild skådares obslista, klickar du på länken Till artlistorna, som tar dej till artliste-sidan. Där får du knappa in namnet på den aktuella skådaren.

Kontaktman för Miljöskådarlistan är Mats Andersson, tel. 070-3250140.

Lycka till!


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2019. All rights reserved