Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2017-12-13


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Julkort
Foto © Jan Karlsson

Nyårsvandring utmed ån

Tid: 2018-01-01 måndag kl 12.00 - ca 14.00.

Same procedure as every year. Börja det nya året med en fågelpromenad med Tärnan. I lugn takt tittar vi på allt som finns att se i fågelväg, och får både motion och årskryss. Vi träffas som vanligt vid parkeringen vid Tovastugan. Om det skulle vara alltför halt och svårvandrat uppströms, kan det bli en lättare vandring neråt hamnen.

Ansvariga är Stig Larsson 070-557 77 12 och Ann Löwbeer.


Musikhjälpenrallyt 9-17 december 2017

Två gånger om året ordnar Skådarhjälpen arrangemang då vi kan skåda fåglar för en bättre värld (och för att vi är så barnsligt förtjusta i att tävlingsskåda under ordnade former). I december skådar vi för en bättre mänsklighet tillsammans med Musikhjälpen under Musikhjälpenveckan, och i juni skådar vi på cykel eller till fots för en bättre fågelvärld i anslutning till Sveriges nationaldag.

Du kan läsa mera om arrangemanget här.

Inbjudan till Tärnans Artrally 2018

Som vanligt är det Tärnans artrally den 3:e lördagen i januari; 2018 är datumet 20 januari.

Kommer du att närvara med ett lag, anmäl dig då senast den 10 januari 2018 till Jan Gustafsson (solvidd@gmail.com). När du anmäler dig och ditt lag så omfattar det även mat på restaurangen Sailorkickis i fiskehamnen i Oxelösund, adressen är Fiskehamnsvägen 12 (ute på Femöre), bredvid skulpturen Ståltheten. (OBS ny avslutningsplats och restaurang).

Ange ditt lags medlemmar samt om någon vill ha någon specialkost.

Ditt lag som består av 2 – 4 personer startar på valfri plats i Nyköpings- eller Oxelösunds komamun kl 08.00. Alla lag träffas senast kl 15.00 på parkeringen på restaurangen Sailorkickis i fiskehamnen i Oxelösund som vi bokat för vår del.

Där inne har vi beställt mat och här kommer vi att gå igenom dagens artrally i detalj vad som setts samt utse årets segrare.

Kostnad för var och en är 150 kr. I den summan ingår tacobuffé samt kaffe plus kaka (samt hyra av lokalen och personal från restaurangen som specialöppnat för vår del). Det du vill dricka till maten betalar du extra för. Vi räknar med att vara klara senast cirka kl 17.30.

Man kan givetvis även delta på artrallyt delar av dagen, allt efter vad man själv kan. Det är även möjligt att närvara på avslutningen utan att man för den skull har varit aktiv under dagen med att leta arter.

Välkommen till årets uppstart av fågelskådaråret 2018!

Jan Gustafsson & Susanne Stilling


Årets fågelart vid Nynäs naturreservat 2017

Saxat från Line Band Tärnan

Vi har passerat halvåret och än har inga rariteter skådats vid Nynäs naturreservat. Det gör att tävlingen årets art i Nynäs fortfarande lever och goda vinstchanser ges till den som besöker området och rapporterar in på Artportalen.

Per AstfeldtLINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Studiecirkel hos Tärnan

Under våren 2018 kommer Tärnan genomföra en studiecirkel med temat ”Lär dig känna igen 17 vanliga fågelarter till utseende och läte”. Vi berättar även om deras förekomst i länet och i vilka biotoper den oftast befinner sig i. Studiecirkeln är ett samarbete med Studiefrämjandet.

Detaljerad info finns här.

Vinterfågelmatningarna

Tärnans tre vinterfågelmatningar är nu igång denna vintersäsong; Dammkärrets skogsmatning i Ryssbergen, Nyköping, Ängstugans koloniområde i Nyköping och vid parkering vid Brannäs våtmark i Oxelösund.

Vinterfågelräkningen

Från Lunds universitet:

Hej kära fågelräknare! Nu är det tid för planering av Vinterfågelräkningen 2017/2018. Vår förhoppning är givetvis att du som ännu inte har en vinterrutt ska starta en sådan och att ni som sedan tidigare inventerar en eller flera vinterrutter vill fortsätta att göra så.

Bifogat här får ni ett litet följebrev om just Vinterfågelräkningen samt det elektroniska protokollet för densamma. Mer information om Vinterfågelräkningen hittar ni på vår hemsida www.fageltaxering.lu.se.

Ejderhusprojektet

Erfarenheterna från årets ejderhusprojekt finns sammanfattade här.

Miljöskådarlistan

Info om listan hittar du här.

Höstprogrammet

Programmet kan laddas ner här.

Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda ner aktuella dokument om atlasinventeringen. Du kommer till sidan här eller på menyn Projekt/Atlasinventering på FSO´s webbplats.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag om jakt på allmänt vatten. BirdLife Sverige begär nu att förslaget måste sändas ut på en bred remiss.

BirdLife kommenterar förslaget här.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Fågellokalkartor

För varje distrikt (Nyköping C, Nyköping S osv) visas nu Googlekartor med lokalerna utmärkta. Kartorna är interaktiva, dvs dom kan zoomas, panoreras och tas upp till fullskärmsläge.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2017. All rights reserved