Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2018-02-24


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Räkningshjälp av sädgäss i Skåraområdet

Ulf Skyllberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå behöver hjälp med att räkna sädgäss i Skåra-området vid Stigtomta under våren 2018. Om du känner att du kan hjälpa till, kontakta då Ulf på mailadressen Ulf.Skyllberg@slu.se.

SLU har skrivit en artikel om populationseräkning av taigasädgäss som du kan ladda ner här.

FSO's årsmöte

Årsmötet hålls söndagen den 25 februari 2018 kl 9.00-15.00 på Åsa Folkhögskola med frukostfika från kl 08.30. Programmet är nu fastställt och kan laddas ned här.

Anmäl dej till Ingvar Jansson, c.ingvar.jansson@gmail.com eller ☏ 070‑570 7025 senast fredag den 16 februari. Anmälan behövs för att FSO ska kunna beställa rätt mängd mat.


Tärnans årsmöte

Tid: 2018-02-28 onsdag kl 19:00 – ca 21:30.

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2018. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Ingvar Jansson att till bilder berätta om en resa till fantastiska Sri Lanka.

Vi träffas i Pensionärernas hus på Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping. Föreningen bjuder på fika.

Ansvariga för kvällen är styrelsen genom Ingvar Jansson 070‑570 70 25.


Uppsättning av pärluggleholkar vid Fjällmossen

Tärnan har gjort en ansökan till Länsstyrelsen om om ekonomiskt bidrag för inköp och uppsättning av pärluggleholkar inom naturreservatet Fjällmossen i Sörmlands län hösten 2018, se nedan hur ansökningstexten såg ut.

Vi har fått bifall för vår ansökan idag från Länsstyrelsen. Holkar är nu beställda och anländer till oss under våren, därefter skall de målas för att under hösten sättas upp, vi lägger också träull/spån i botten på holkarna som en förberedande bobale.

Förfrågan ser ut så här:

Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund och det lokala pärluggleholkprojektet ansöker om ekonomiskt bidrag för att inköpa och färdigställa, samt sätta upp 10 st pärluggleholkar inom naturreservatet Fjällmossen på Sörmlandssidan av naturreservatet.

Under många år förr i tiden i samband med bildandet av Fjällmossens naturreservat så fanns det spelande pärlugglor vid Fjällmossen. Numera tillhör arten det förgångna. Från åren 2013 till januari 2018 finns inga rapporterade pärlugglor i Artportalen från varken Östergötland eller Sörmland inom naturreservatet Fjällmossen.

För att då försöka få tillbaka arten till området så behövs det bohål för häckande fåglar, då detta är en bristvara i skogen så vill vi sätta upp 10 st pärluggleholkar inom ett begränsat område på Sörmlandssidan inom naturreservatet som bestäms i samarbete med ansvariga för naturreservatet Fjällmossen från Länsstyrelsen. Som visas i texten nedan redovisas arten pärluggla som en av arterna som skall finnas inom reservatet.

I beskrivningen av Fjällmossens naturreservat finns texten:

Fjällmossen har ett stort värde ur fågelsynpunkt. Stora orrspel äger rum på öppna delar och i omgivningarna finns flera tjäderspel. Under flyttningen rastar regelbundet stora mängder tranor, av vilka några par häckar i området. Fiskgjuse, ugglor och andra rovfåglar uppträder regelbundet under häckningstid. Bland myrens karaktärsarter märks framförallt storspov, tofsvipa, ängspiplärka och sånglärka. De arter som förekommer inom reservatet och är listade i annexen till EG:s fågeldirektiv eller habitatdirektiv är trana, orre, tjäder, fiskgjuse, järpe, pärluggla och spillkråka. Som insektslokal är Fjällmossen intressant som sydlig utpostlokal för ett flertal dagfjärilarter.

Fågelföreningen Tärnan och det lokala pärluggleholkprojektet ansöker därför om bidrag på 3500 kr för inköp och färdigställande av 10 st pärluggleholkar. Fågelföreningen Tärnan och det lokala pärluggleholkprojektet bidrar då med den arbetstid som krävs för transport och uppsättning av de 10 st pärluggleholkar.


Miljöskådarlistan 2018 har startat

Miljöskådarlistan 2017 blev ett uppskattat arrangemang med 35 stycken deltagare. Vinnaren Lennart Wahlén har registrerat inte mindre än 209 arter, tätt följd av Bertil Karlsson med 206 arter och Peter Lantz med 204 arter. Grattis!

Säkerligen har miljöskådarlistan sparat åtskilliga liter drivmedel och tyåtföljande koldioxidutsläpp. Vi kör därför en lista även under 2018.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta. Reglerna hittar du på sidan för listan under knappen Registrering och regler.

Välkomna med era miljöobsar 2018!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Årgångar av Vår Fågelvärd

Sven Ginstmark rensar ut ett antal årgångar av Vår Fågelvärd och Fåglar i Sörmland. Listan på årgångarna finns här. Om du är intresserad kan du kontakta honom på fam.ginstmark@gmail.com

Nya rapporter

Två gamla inventeringsrapporter har lagts i arkivet; en för Strandstuviken 1994 och en för Marsviken 1995.

Ny fågellokal

Nu finns den nya lokalen Bengtsberget inlagd. Den ligger vid sjön Enarn strax söder om Lundaskog.

Tärnans vårprogram

Programmet kan laddas ner här.

Vinterfågelmatningarna

Tärnans tre vinterfågelmatningar är nu igång denna vintersäsong; Dammkärrets skogsmatning i Ryssbergen, Nyköping, Ängstugans koloniområde i Nyköping och vid parkering vid Brannäs våtmark i Oxelösund.

Vinterfågelräkningen

Från Lunds universitet:

Hej kära fågelräknare! Nu är det tid för planering av Vinterfågelräkningen 2017/2018. Vår förhoppning är givetvis att du som ännu inte har en vinterrutt ska starta en sådan och att ni som sedan tidigare inventerar en eller flera vinterrutter vill fortsätta att göra så.

Bifogat här får ni ett litet följebrev om just Vinterfågelräkningen samt det elektroniska protokollet för densamma. Mer information om Vinterfågelräkningen hittar ni på vår hemsida www.fageltaxering.lu.se.

Ejderhusprojektet

Erfarenheterna från årets ejderhusprojekt finns sammanfattade här.

Miljöskådarlistan

Info om listan hittar du här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag om jakt på allmänt vatten. BirdLife Sverige begär nu att förslaget måste sändas ut på en bred remiss.

BirdLife kommenterar förslaget här.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Fågellokalkartor

För varje distrikt (Nyköping C, Nyköping S osv) visas nu Googlekartor med lokalerna utmärkta. Kartorna är interaktiva, dvs dom kan zoomas, panoreras och tas upp till fullskärmsläge.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2018. All rights reserved