Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2019-02-22


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Skåneresan i februari 2019

Lördag den 9 februari kl. 08.30 lämnade 8 förväntansfulla skådare Nyköping för årets vinterresa till Skåne. Vi var jämnt fördelade mellan erfarna och förstagångsresenärer. Deltagare var Torbjörn Winqvist, Björn Erixon, Kerstin Spjuth, Ingrid Billing, Sven Gunnar Andersson, Ingvar Jansson, Ingvar Johansson och Leif Lindvall.

Efter att vi anlänt planenligt till Lund och hämtat ut vår minibuss gav vi oss ut på vår första skådning som gick till det område där Kejsarörnen observerats den senaste tiden. Tyvärr visade den sig inte för oss men kort efter vi lämnat området rapporterades den igen.

Vi avslutade första dagen med att i det sista dagsljuset skåda den Berguv som finns i Hardeberga. Därefter begav vi oss till den fina Lotsvillan vid Falsterbokanalen där vi skulle bo kommande nätter.

Söndagen styrdes kosan till sydöstra Skåne där vi bl.a spanade efter Kornsparv vid Hammar. Dagen avslutades vid Vombsjön och Krankesjön där vi såg tusentals Vitkindade gäss och 12 Ägretthägrar.

Måndagen var det västra Skånes lokaler som skulle besökas. Vi fick en toppenstart på dagen då vi fick se en Hökuggla på Hallandsåsen. Vid Veijby strand fick vi också se 3 Berglärkor. Under dagen fick vi också känna på nordvästvindens fulla kraft längs kusten, bl.a vid Torekov.

Glada. Foto © Sven Gunnar Andersson
Hökuggla. Foto © Sven Gunnar Andersson

Tisdagen, som också var hemresedag, hade vi bestämt att göra ett nytt försök med Kejsarörnen och nu hade vi bättre lycka med oss och fick se den flyga i 5 minuter på ett bra avstånd så alla fick möjlighet till en bra skådning. Dagen avslutades med skådning vid Lunds reningsverks dammar och ett besök vid Hornugglan i centrala Lund.

Det var ett mycket nöjt gäng som äntrade tåget för hemfärd till Nyköping på eftermiddagen.

Björn och Torbjörn hade gjort ett fantastiskt jobb med att planera resan så att vi fick se många olika spännande lokaler och fin skådning även om antalet arter var något färre än förväntat. Dessutom hade vi mycket trevligt och roligt ihop hela tiden och vi som var lite mer nybörjare hade stort stöd av de mer erfarna skådarna.

Som förstagångsresenär ser jag fram emot att deltaga i många fler resor framöver och ett stort tack till er alla som bidrog till att göra resan så minnesvärd.

Leif Lindvall


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är guralt@exulans.se. Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/­fagelskydd/inventeringar/­riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Studiecirkel hos Tärnan våren 2019

Under våren 2019 kommer Tärnan genomföra en studiecirkel med temat "Nyköpingsåns fåglar". Vi lär oss vilka fåglar som finns och är beroende av vattnet i Nyköpingsån, vi diskuterar utseende på fåglarna samt deras olika biotopkrav m.m. Studiecirkeln är ett samarbete med Studiefrämjandet. Vi kommer vara i Studiefrämjandets lokaler på Brunnsgatan 5 i Nyköping.

Cirkeltillfällena administreras av Kerstin Spjuth och Yvonne Bolorin, mentor kommer Jan Gustafsson vara.

Cirkeln omfattar 6 innekvällar och 2 exkursioner utmed Nyköpingsån. Datum för innekvällarna som kommer vara på onsdagar, kl 18.30 – 20.30, är; 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 3 april, 10 april.

Två uteexkursioner planeras också in, datum för dessa är; förmiddagarna lördagen 23 mars och lördagen 6 april.

Kostnad för cirkeln för fullbetalande Tärnanmedlem är 250 kr (medlemsavgiften i Tärnan är 170 kr). Om plats kommer finnas för icke Tärnanmedlem så är kostnaden 500 kr.

Varje cirkeldeltagare tar med sin egen fågelbok.

Fika under kvällarna tar respektive deltagare med sig själv.

Kursen är nu fulltecknad. Under februari kommer faktura att skickas ut från Tärnan för kostnaden för studiecirkeln.


Örstigsnäs

Tid: 2019-02-24 söndag kl 09:00 – ca 12:00.

Senvinterns fåglar, kanske första lärkan. Samling 09:00 vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping, för samåkning i egna bilar.

Ansvarig: Marianne Mattiasson 070-660 10 33.


Miljöskådarlistan 2019

Med Miljöskådarlistan vill Tärnan-styrelsen uppmuntra till skådning utan utsläpp av koldioxid och andra otrevligheter. På köpet får man lite nyttig motion. Det gäller alltså att på ett miljö- och klimatvänligt sätt försöka hitta så många fågelarter som möjligt.

Under 2018 deltog 20 personer i Miljöskådarlistan varav ungefär hälften ganska flitigt under hela året. Bäst lyckades även i år Lennart Wahlén med 198 arter. Grattis! Därefter kom Mats Andersson med 193 och Peter Lantz med 186 arter.

Miljöskådarlistan 2018 hade inte lika många deltagare som premiäråret 2017, men aktiviteten har ändå varit så pass stor att vi väljer att fortsätta med en ny lista under 2019.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2019. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster­@sormlands­ornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Obs att reglerna har reviderats inför 2019! Du hittar dom på sidan för listan under knappen Registrering och regler.

Välkommen med dina miljöobsar 2019!


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. På FSO's startsida beskrivs hur fågelobsarna bl.a. kan utnyttjas av myndigheterna vid bedömning av exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationer kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Långsjön – Fågelinventering 2019

Långsjön är med sin yta på drygt 30 hektar en av Södermanlands största våtmarker. Det tidigare igenväxta området har nu restaurerats. Projektet beskrivs här.

Artrallyt 2019

Materialet finns nu här och i arkivet.

FSO's årsmöte

Mötet äger rum den 24 februari 2019 på Åsa Folkhögskola i Sköldinge. Programmet kan du ladda ned här.

Vårprogrammet 2019

Programmet kan laddas ned här eller från programsidan.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

Rrk Södermanland har skrivit en instruktion om ovanstående som kan laddas ned här.

Ejderhusprojektet

En beskrivning av Sörmlands Ejderhusprojekt 2016-2018 finns här.

GDPR och SKÅDARGALLERIET!

Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR måste Tärnan ha ett formellt godkännande från varje person som har sin bild i galleriet. Skicka därför ett enkelt mejl till Tärnans webmaster om du vill godkänna bilden. Icke godkända bilder har tagits bort. När en bild godkänts sätter vi in den igen.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2019. All rights reserved