Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2020-11-27


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Hej alla bästa Tärnanmedlemmar!

Vi hoppas att ni har det bra och trots Covid-19 har möjlighet att vara ute i markerna och skåda fågel. Hösten har ju verkligen kommit och snön verkar inte vara långt borta. Den här tiden är det ju alltid intressant med alla änder som samlas i vikar och fjärdar som Örsbaken, Aspafjärden, Strandstuviken, Sjösaviken, Marsviken och Trobbofjärden. Just nu har man där möjlighet att se t.ex. vigg, bergand, knipa, småskrake, storskrake, salskrake, sjöorre och svärta.

Storskraksstart. Foto © Ingvar Jansson

Lycka till med skådningen i höst/vinter!

För Tärnans styrelse/Ingvar


Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Men just detta år, med anledning av virusläget och risken för smittspridning, rekommenderar vi att inte dela bil med någon annan än de man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till utflyktsmålen med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hemsida om ev. förändringar i programpunkterna.


Utflykt till Brannäs Våtmark

En strålande lördagsmorgon i oktober samlades åter Tärnans studiecirkel. Denna gång var vår guide Olle Pers. Vi hann inte ens starta vår tur innan både Nötskrika och Domherre visade upp sig.

Träden lyste höstvackert medans vi gick vägen runt. Ganska snart fick vi höra det mycket speciella lätet av Vattenrall. Alltid spännande med nya arter för oss nybörjare.

Höstfärger. Foto © Peter Eriksson

Ett flertal Snatteränder badade i en av pölarna. Där såg vi även en Skedand. Ett par knölsvanar träffade vi på. Först i morgonbestyren och sedan flygandes strax ovanför oss på nära håll.

Knölsvan. Foto © Peter Eriksson

Vid ett av stoppen fick vi en snabbgenomgång av Björn om Geocaching. Vem vet nu kanske vi andra även prövar på det när vi är ute och rör oss i naturen.

Vi tog oss även ut till havet där vi träffade en annan fågelskådare som hade samlat en hel del småfåglar som Talgoxe och Talltita runt sig. Vi spanade sedan ut över ett mycket vackert hav men fåglarna uteblev förutom en Häger.

Utsikt från Brannäshalvön. Foto © Peter Eriksson

Vid fågeltornet hade vi vår obligatoriska fika. Underbart i höstsolen. Sedan tog oss tillbaka till parkeringen där vi möttes av Svartmesen. Inte helt lätt att hålla isär Svartmes, Talltita och Entita.

Svartmes. Foto © Peter Eriksson

Detta var avslutning på höstens studiecirkel. Alla var nöjda och ses gärna igen. Vi räknade ihop ca 25 arter denna gång.

Stort tack till våra organisatörer Kerstin och Yvonne samt våra guider på våra utflykter.

Peter Eriksson


Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att notera nu under kommande höst och vinter att rapportera lappugglor, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen.

De ungar som kommit på vingar under 2020 kommer sannolikt att finnas kvar i länet under hösten, sedan under vintern kommer det bli mer rörelse av arten.

Från norra sidan av Mälaren, främst i Västmanland har det rapporterats om "många" häckningar under 2020. Det gör det troligt att vi, främst i den norra delen av länet, kommer ha chans att få se lappugglor på flera platser under vintern.

Som vanligt är det på inägor och vid hyggen som dessa ugglor kommer ses i första hand, så när ni hör talas om någon lappuggla från någon lokalt boende eller från jägare/naturvandrare så kolla gärna upp dessa uppgifter. Finns det möjlighet att fotografera dessa observerade individer, så finns det en möjlighet att vi kan se på dess dräkt om det är årsunge, född 2020, eller äldre individer.

Lycka till i lappugglemarkerna!

Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Välkomna att delta i Miljöskådarlistan 2020

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2020 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2020. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn, e-postadress och bostadsort till

tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se
×

Anmälan till Miljöskådarlistan

Namn:


E-post:


Ort:

Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen Miljöskådarlistan i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Välkommen med dina miljöobsar 2020!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Sörmlands fågellokaler kompletterade

Nu har lokalguiden kompletterats med nio lokaler i Trosa kommun.

Skarvjakt i Trosa

FSO överklagar länsstyrelsens beslut om skarvjakt i Trosa. Överklagandet kan läsas här.

Skräntärneprojektet

Nu har rapporten för 2020 kommit. Den kan laddas ned från projektsidan.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Höstens Tärnanprogram

Nu har det kommit. Det kan laddas ned här.

Granbarkborreavverkningar

Under sensommaren och hösten 2020 kommer Nyköpings kommun i samarbete med avverkningsentreprenörer genomföra skogsbruksåtgärder runt om på kommunens skogsinnehav. Info finns här.

Rapportering av rödlistade fåglar på underart

Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver.

Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.

Interaktiv fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns en uppdaterad version av Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler. Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

I version 3 som är ute nu presenteras lokalerna i Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Information om höjd medlemsavgift från 2020

Info finns här.

Nyköpings översiktsplan

Nyköpings kommun inbjuder till samråd om översiktsplanen för 2040. Samrådsbrevet finns här. OBS! Tiden för samråd har förlängts till den 26 juni.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startade SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2020. All rights reserved