Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2021-01-10


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Hej alla Tärnanmedlemmar och ni andra som läser detta!

Vi är nu inne i januari 2021 och det har blivit lite kyligare. Vi går mot ljusare tider och med det förmodligen mer fågelskådning i fält. Det finns mycket intressant att titta efter i våra marker, vi har flera intressanta/ovanliga arter i vårt närområde denna vinter som drar fågelskådare från en stor del av landet, i varje fall från Svealand och norra Götaland. I skrivande stund så finns bergtajgasångaren kvar vid reningsverksdiket på Brandholmen i Nyköping, där ses också en (eller 2) gransångare. Vid Strandstuviken, Nyköping ses en berglärka och i Nyköpings hamn har man sett en kaspisk trut de första dagarna av januari, den är ganska svårsedd, men förmodligen kvar. Redan nu i januari har det rapporterats flera ugglor i våra marker, berguv, kattuggla, sparvuggla och pärluggla är inrapporterade på artportalen.

På flera platser har också blå kärrhök setts, och kungsörn noteras också. I vattnen runt Oxelösund – Nyköping finner man nu vigg och bergand, och ganska stora flockar av salskrake. Bland dessa kan man hitta enstaka brunänder, någon kricka, bläsand, stjärtand och snatterand. Smålom, svärta, sjöorre och skäggdopping kan med tur ses på Örsbakens vatten.

Bergtajgasångare. Foto © Jan Karlsson.

Vill också påminna om att föreningen har sin första aktivitet nu den 16 januari, ett corona-anpassat artrally. Se mer information på annan plats på denna sida.

Vi vill också puffa för den interaktiva webbplatsen som FSO skapat, där lokalbeskrivningar finns som är anpassade för mobiltelefoner. Där man genom att öppna länken för navigering till lokalen xxx direkt får en beskrivning av hur man åker till fågellokalens P-plats, utifrån var man själv befinner sig. Adressen är: lokaler.fso.one.

Med dessa ord vill vi önska alla fågel- och naturälskare ett fortsatt Gott Nytt År 2021 med många fina upplevelser i fält.

Fågelföreningen Tärnans styrelse


Välkommen att delta i Miljöskådarlistan 2021

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2021 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt sägs det.

Om du är ny får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen "Miljöskådarlistan" i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Listan för 2020 är nu stängd för rapportering. Men om du har några arter som du inte hunnit registrera, kan du skicka ett mail till webmaster med uppgift om art, tid och plats, så lägger han in obsen.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2021!


Miljöskådarlistan 2020 avgjord

Miljöskådarlistan, Fågelföreningen Tärnans egen tävling, där det gäller att under ett kalenderår se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel, genomfördes för fjärde gången under år 2020.

Sexton personer deltog och registrerade totalt 226 arter tillsammans, fyra fler än året innan. Överlägsen vinnare blev Samuel Wivstad som fick ihop inte mindre än 222 arter!

Sex nya arter för Miljöskådarlistan registrerades år 2020; ängshök, tretåig mås, sillgrissla, större piplärka, tajgasångare och bergtajgasångare.

Av övriga mer ovanliga arter kan nämnas bland annat aftonfalk, skärfläcka, dammsnäppa, berglärka, sommargylling och tallbit.

Under de fyra år som Miljöskådarlistan har hållit på har deltagarna nu totalt registrerat 262 arter.

Tiobästalistan 2020 med antal registrerade arter:
Samuel Wivstad222
Mats Andersson207
Peter Lantz186
Adam Stålnäbb166
Marianne Mattiasson162
Fredrik Enoksson149
Björn Johansson145
Claes Leijon128
Bert Eriksson  94
Monica Ström  93

Resultat och artlistor för alla år finns att läsa under grön knapp "Miljöskådarlistan" här på hemsidan.

Vi kör nu igång Miljöskådarlistan 2021. Alla medlemmar i Tärnan är välkomna att vara med!


Mandarinand och stripgås numera kryssbara

Som nog många redan vet så räknas numera mandarinand och stripgås som kryssbara från och med år 1995 förutsatt att de inte är uppenbart förrymda fåglar (kategori C tillsammans med de andra utplanterade arterna kanadagås, tamduva och fasan). Artdatabanken har gjort samtliga observationer spontana så de finns med i era listor på Artportalen. Rrk Sörmland kommer under vintern att se över samtliga fynd i vårt rapportområde för att se ifall några bör återklassificeras som ospontana.

Passa på att ge dej ut nu i vinter, gärna vid strömmande vatten i våra tätorter, och leta efter mandarinand.

För Rrk Sörmland,
Anton Johansson


Välkomna till Tärnans artrally 2021

Tärnans artrally 2021 blir av, trots coronaläget, men vi kommer utföra det på ett annat sätt, se texten nedan.

Vi kommer köra artrally 2021 som en artletardag, vilket gör att vi kan jämföra detta speciella år med tidigare års totala artantal. Vi vill att så många som möjligt är ute och letar arter denna dag, oavsett om man spenderar hela dagen i fält eller bara en kort stund, eller att man helt enkelt bara sitter hemma och noterar vad man ser från sitt fönster i bostaden. Man kan åka bil, cykla, gå, åka båt eller vad man vill, bara man gör det på ett coronasäkert sätt, vilket var och en gör på sitt eget ansvar och utifrån de rekommendationer/lagar som finns just då från Regeringen och/eller Folkhälsomyndigheten.

Vi kör/räknar den 16 januari från kl 08.00 till kl 15.00 i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. Alltså samma som vanligt. Vi skall alltså inte räkna antal individer utan enbart arter, men de som kommer rapportera på artportalen vill vi givetvis att man även anger hur många individer man sett på respektive observationsplats.

Vi letar var och en eller i lag om man kan/vill (men att ni gör det på ett coronasäkert sätt), men huvudtemat är att hitta så många arter som möjligt denna dag. Om det finns flera som vill/kan tävla i lag, som tidigare år, så kan man göra detta utifrån de regler som vi alltid har kört med. Om man är i ett lag så skall alla personerna se/höra arten. Under bilfärd räcker det med att alla utom bilföraren ser arten. Blir det flera lag än två så kommer vinnare utses, och dessa får då sitt namn på det vandringspris som finns.

I och med detta att vi har en mer riktad artletardag så kan man röra sig på/i områden man normalt sett inte är i under ett "vanligt" artrally. Alltså udda lokaler för att komplettera dagens artlista. Man kan då också ägna mer tid i ett specifikt område.

Vi önskar också att ni som normalt sett är med i artrallyt (och givetvis nya deltagare) och kommer från andra orter än Nyköping och Oxelösund och inte kommer att närvara på plats att ni är ute denna dag i er hemkommun och letar arter, samt gärna då rapporterar detta till ansvariga, Jan Gustafsson eller Susanne Stilling via mail, (se kontaktuppgifterna nedan). Får vi in rapporter om antalet arter från andra kommuner än Nyköping och Oxelösund så kommer vi att redovisa detta i den sammanställning som görs.

Vi vill att ni som deltar denna dag även rapporterar era observationer på Artportalen, via checklistan eller andra sätt. Ni som vill delta med att rapportera via checklistan i Artportalen kan få hjälp av Per Flodin att komma igång.

Ni anmäler att ni deltar senast den 14 januari kl 18.00 2021 till Jan Gustafsson att ni kommer närvara i Tärnans artrally den 16 januari 2021.

Rapportera från deltagande personer/lag till Jan Gustafsson senast den 17 januari 2021 kl 16.00 av vad ni sett/hört. Ni rapporterar er totala artlista med arterna listade samt var ni sett/hört just den arten ni vill skall bokföras (detta för att vi då kan få ett grepp om var vissa mer ovanliga vinterarter har setts/hörts, vilket är viktigt ur ett ev. fågelskyddsperspektiv), ni rapporterar ert alt. ert lags artantal, samt vilka som var med i ert lag denna dag (kan ju ha förändrats från anmälningsdagen). Är ni ute i annan kommun än Nyköping och Oxelösund gör ni samma sak.

Resultatredovisning görs på Tärnans hemsida tidigast på måndagen den 18 januari 2021.

Kontakt:
Jan Gustafsson, 070-3216045, solvidd@gmail.com
Susanne Stilling, essetstilling@gmail.com
Per Flodin, pelleflodin@gmail.com


Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Men just detta år, med anledning av virusläget och risken för smittspridning, rekommenderar vi att inte dela bil med någon annan än de man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till utflyktsmålen med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hemsida om ev. förändringar i programpunkterna.LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Nu har vårprogrammet för 2021 kommit

Det kan laddas ned som pdf-fil här.

Guiden Sörmlands fågellokaler

Nu finns även Gnesta med!
Vi har nu presentationer av lokalerna i Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet. Sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att rapportera lappugglor under kommande höst och vinter, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen. Läs mera här.

Skarvjakt i Trosa

FSO överklagar länsstyrelsens beslut om skarvjakt i Trosa. Överklagandet kan läsas här.

Skräntärneprojektet

Nu har rapporten för 2020 kommit. Den kan laddas ned från projektsidan.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Höstens Tärnanprogram

Nu har det kommit. Det kan laddas ned här.

Granbarkborreavverkningar

Under sensommaren och hösten 2020 kommer Nyköpings kommun i samarbete med avverkningsentreprenörer genomföra skogsbruksåtgärder runt om på kommunens skogsinnehav. Info finns här.

Rapportering av rödlistade fåglar på underart

Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver.

Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startade SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2021. All rights reserved