Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2020-06-24


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Granbarkborreavverkningar

Under sensommaren och hösten 2020 kommer Nyköpings kommun i samarbete med avverkningsentreprenörer genomföra skogsbruksåtgärder runt om på kommunens skogsinnehav. Barkborreskadad granskog kommer avverkas fläckvis eller i vissa fall på större ytor i anslutning till ansamlingarna av barkborredödade träd som finns sprida på många platser.

Detaljerad info finns här.


Rapportering av rödlistade fåglar på underart

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut. Där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka" Nucifraga caryocatactes caryocatactes och "Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade. Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.

Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.

Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.

Rrk Sörmland


Rapporter från häckningslokaler

Hej!

Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning.

Vi från Rrk Sörmland önskar att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterie på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar dölj-fynd-funktionen i Artportalen.

Vad man också skall tänka på när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även från en närstående lokal när man bevakar en känslig/skyddsvärd art är att övriga arter som man rapporter från häckningslokalen/den lokal som man själv är på bör döljas så att "obehöriga" inte kan lista ut varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen.

Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som inkommer varje dag på Artportalen, så vi är oerhört tacksamma om varje enskild rapportör gör en fundering på sin inrapportering innan man klickar på funktionen "publicera".

För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet så finns det endast 2 personer som ser alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland, så dessa rapporter, även fast de är dolda, kommer kunna användas i fågelskyddsärenden.

Givetvis skall man ange häckningskriterie i alla fall där en fågelart har en sådan aktivitet/rätt årstid/rätt plats så att det är tänkbart att den skall häcka/göra häckningsförsök. T.ex. en bivråk under juni och juli, befinner sig sannolikt i varje fall minst med aktiviteten "obs i häcktid, lämplig biotop", och inte bara med 1 ex förbiflygande.

Tack till er alla för ert ideella arbete med att rapportera i Artportalen, vilket är grunden till nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideella sidan likväl som från myndighetshåll.

Till er som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, om ni inte redan har läst artikeln om "Artportalen – så används den av myndigheterna" så finns en önskan att ni gör det.

För Rrk Sörmland
Jan Gustafsson
2020-04-18


Förtydligande

På grund av rådande omständigheter m.a.p. Corornasmittan är alla Tärnans aktiviter, möten, exkusioner osv tills vidare inställda. Detta gäller också skådning för måndagslediga och tornkvällarna.

Skådarhälsningar

Ingvar


Inställda Tärnan-aktiviteter

Bästa Tärnanmedlemmar!

Myndigheter, företag och organisationer begränsar nu möten mm för att minimera riskerna att sprida coronoasmittan till de särskilt utsatta grupperna i samhället. Vi i Tärnans styrelse har kommit fram till att också vi måste ta vårt ansvar och tills vidare ställa in alla Tärnans aktiviter så som inplanerade styrelemöten, kommande uggleexkursion, utbildningshelgen osv. Mer information från Styrelsen kommer så snart läget klarnat om vad som händer i samhället.

Med vänliga hälsningar,

För Tärnans styrelse/Ingvar, ordförande


Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglor, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr, och för att minimera störningar för dessa arter så vill Rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på olika Line Band eller liknande media.

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Mvh
Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Interaktiv fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns även Vingåker med!

Nu finns en uppdaterad version av Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler. Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

I version 3 som är ute nu presenteras lokalerna i Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är guralt@exulans.se. Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/­fagelskydd/inventeringar/­riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Information om höjd medlemsavgift från 2020

Du som medlem har redan fått den nya årsfakturan för medlemskapet under 2020. Ni som var med på senaste årsmötet (2019) fick då besked om att vi skulle höja medlemsavgiften från 170 kronor till 200 kronor. Orsaken till denna höjning var att FSO, Föreningen Södermanlands Ornitologer, höjde kostnaden för den årsbok som de tar fram (med vår hjälp) till 100 kronor/bok. Tidigare pris var 75 kronor. Alltså en höjning med 25 kronor. Tärnan köper ju för medlemsavgiften in denna bok till alla fullbetalande medlemmar.

I vår medlemsavgift på 200 kronor ingår även ett medlemskap i FSO som även det höjdes, från 20 kronor till 35 kronor för fullbetalande medlem i Tärnan. Total kostnadshöjning för Tärnan, per fullbetalande medlem, blev således 40 kronor. Detta var orsaken till vår höjda medlemsavgift.


Välkomna att delta i Miljöskådarlistan 2020

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2020 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2020. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn, e-postadress och bostadsort till

×

Anmälan till Miljöskådarlistan

Namn:


E-post:


Ort:

Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen Miljöskådarlistan i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Välkommen med dina miljöobsar 2020!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Nyköpings översiktsplan

Nyköpings kommun inbjuder till samråd om översiktsplanen för 2040. Samrådsbrevet finns här. OBS! Tiden för samråd har förlängts till den 26 juni.

Vårprogrammet 2020

kan nu laddas ned som pdf-fil från programsidan.

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Läs på FSO's startsida.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startade SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2020. All rights reserved