Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2019-12-09


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Nyårsvandring

Tid: 2020-01-01 onsdag kl 12:00 - ca 14:00.

Som vanligt vandrar Tärnan vid Nyköpingsån på nyårsdagen, dags att börja räkna nya årskryss för den motionssugne.

Ansvariga: Stig Larsson, 070-557 77 12 och Ann Löwbeer. Samling vid parkeringsplatsen vid Tovastugan.


Sångsvansinventering

Följande meddelande har kommit från Ekologihuset i Lund:

Hej,

Sedan 1995 genomförs vart femte år en internationell inventering av sångsvanarna i Europa i samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfågel. Tanken är att försöka få en totalbild av hur många sångsvanar det finns i olika delar av Europa. För att lyckas med detta vill vi ha in observationer av sångsvan från så många platser som möjligt i anslutning till den aktuella helgen (11-12 januari 2020). Jag vore därför tacksam att få hjälp att sprida information om projektet på de olika fågelföreningarnas hemsidor för att fånga upp ornitologer som är ute den aktuella perioden, men som inte är med i inventeringarna varje år.

Tackar på förhand

Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund, 070-5255709


Inbjudan till Tärnans Artrally 2020

 

Som vanligt är det Tärnans artrally den 3:e lördagen i januari, 2020 är datumet 18 januari.

Kommer du att närvara med ett lag, anmäl dig då senast den 7 januari 2020 till Jan Gustafsson, solvidd@gmail.com. När du anmäler dig och ditt lag så omfattar det även mat om du inte avsäger dig detta på restaurangen Sailor Kickis i fiskehamnen i Oxelösund, adressen är Fiskehamnsvägen 12 (ute på Femöre), bredvid skulpturen Ståltheten.

Ange ditt lags medlemmar samt om någon vill ha någon specialkost, vi kan även erbjuda några fisktallrikar (varmrökt lax), för de som absolut inte vill/kan äta tacco.

Ditt lag som består av 2 – 4 personer startar på valfri plats i Nyköpings eller Oxelösunds kommun kl. 08.00. Alla lag träffas senast kl. 15.00 på parkeringen på restaurangen Sailor Kickis i fiskehamnen i Oxelösund som vi bokat för vår del.

Där inne har vi beställt mat som kommer serveras ca 16.00 och här kommer vi att gå igenom dagens artrally i detalj vad som setts samt utse årets segrare.

Kostnad för var och en är 150 kr + kostnad för vad du vill dricka till maten som du bestämmer själv. I summan 150 kr ingår mat (taccobuffé alt vegetarisk tacco eller en fisktallrik) samt kaffe plus kaka (givetvis hyra av lokalen och personal från restaurangen som specialöppnat för vår del). Du eller någon i ditt lag betalar din/er kostnad när vi går in och innan vi sätter oss tillrätta i restaurangen. Vi rekommenderar att någon i respektive lag betalar för hela laget och att man då innan man kommer in till kassan har kommit fram till vad var och en skall dricka till maten. Detta för att korta ner kötiden vid kassan.

Vi räknar med att vara klara innan kl. 18.00.

Man kan givetvis även delta på artrallyt delar av dagen, allt efter vad man själv kan. Det är även möjligt att närvara på avslutningen utan att man för den skull har varit aktiv under dagen med att leta arter, men man måste anmäla sig hursomhelst.

Välkommen till årets uppstart av fågelskådaråret 2020.

Jan Gustafsson & Susanne Stilling

              

Tallbiten har nu kunnat skådas i Sörmland!


Tallbit mumsar rönnbär. Foto © Ingvar Jansson

De senaste dagarna har det varit lite av en invasion av tallbit, i stort sett i hela Sverige, så också i Sörmland. Så håll ögonen öppna om du vill se denna ovanligt vackra fågel. Rönnbär hör till tallbitens favoritföda så det är i första hand i rönnarna du skall leta! Tallbiten häckar i norra Norrlands inland, norra Finland och bortöver Sibirien. Normalt är tallbiten en stannfågel men vissa höstar och vintrar söker den sig väster- och söderut i stora skaror och det är då vi har chans att se den på våra breddgrader! Lycka till med tallbitskådandet!

Ingvar


Årsboken 2019

Hej!

Arbetet med den kommande årsboken från FSO har rullat på ett tag, men kommer att öka nu under vintern som kommer.

Vad jag önskar från er som läser detta är tips på artiklar som vi eventuellt kan få någon att skriva om, alternativt att ni har något som ni själva kan skriva om för årsboken. Det skall alltså främst handla om något som hänt i de Sörmländska fågelmarkerna under 2019 eller om det är något som hänt tidigare och att man kan göra en jämförelse med nu för tiden. Boken kommer ju heta den "Det sörmländska fågelåret 2019".

Det skall inte vara exkursionsrapporter eller reseberättelse, dessa artiklar skall presenteras på lokalföreningens hemsida eller liknade media som lokalföreningen har.

Vi önskar också få en redaktör för årsboken, vi som arbetar med den har i flertalet år nu arbetat utan sådan. Är det någon som känner sig intresserade att bli redaktör eller vara med i den arbetande redaktionen, gärna någon som kan skriva artiklar som kommer på förslag.

Oavsett vad så kan ni svara genom att skicka ett mail till undertecknad (solvidd@gmail.com).

Årsboksredaktionen/gm Jan Gustafsson


Miljöskådarlistan 2019

Med Miljöskådarlistan vill Tärnan-styrelsen uppmuntra till skådning utan utsläpp av koldioxid och andra otrevligheter. På köpet får man lite nyttig motion. Det gäller alltså att på ett miljö- och klimatvänligt sätt försöka hitta så många fågelarter som möjligt.

Under 2018 deltog 20 personer i Miljöskådarlistan varav ungefär hälften ganska flitigt under hela året. Bäst lyckades även i år Lennart Wahlén med 198 arter. Grattis! Därefter kom Mats Andersson med 193 och Peter Lantz med 186 arter.

Miljöskådarlistan 2018 hade inte lika många deltagare som premiäråret 2017, men aktiviteten har ändå varit så pass stor att vi väljer att fortsätta med en ny lista under 2019.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2019. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster­@sormlands­ornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Obs att reglerna har reviderats inför 2019! Du hittar dom på sidan för listan under knappen Registrering och regler.

Välkommen med dina miljöobsar 2019!


LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Ny kraftledning Hedenlunda–Oxelösund

Vattenfall planerar att bygga en 130 kV kraftledning mellan Hedenlunda och Oxelösund för att förse SSABs planerade ljusbågeugn med el om ca 6 år. Vattenfall har tagit fram ett samrådsmaterial som FSO nu tillsammans med NF yttrat oss över.

Vattenfalls underlag finns här, och vårt yttrande här.

BirdRing

På webbplatsen birdring.nl/en/ finns appen BirdRing där man kan rapportera smidigt. Appen finns i svensk version och är gratis. Den finns för både Android och Iphone.

Projekt Skräntärna

Projektet har nu skrivit en rapport om hur det har gått för skräntärnekolonin i Bråviken under 2019. Rapporten kan laddas ned här.

Höstprogrammet

Programmmet har nu kommit, och kan laddas ned här.

Berguvsinventeringen

Infotexten finns nu i arkivet.

Dämmet mellan Båven och Lidsjön

Nyköpings kommun har ansökt om tillstånd för rivning av befintligt dämme m.m. mellan sjöarna Båven och Lidsjön. FSO har tillsamman med några andra organisationer lämnat två kritiska yttranden om detta till Miljödomstolen. Yttrandena hittar du på FSO's remiss-sida. Där finns även ett intressant yttrande om skyddsjakt på skarv.

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. På FSO's startsida beskrivs hur fågelobsarna bl.a. kan utnyttjas av myndigheterna vid bedömning av exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationer kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Långsjön – Fågelinventering 2019

Långsjön är med sin yta på drygt 30 hektar en av Södermanlands största våtmarker. Det tidigare igenväxta området har nu restaurerats. Projektet beskrivs här.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

Rrk Södermanland har skrivit en instruktion om ovanstående som kan laddas ned här.

Ejderhusprojektet

En beskrivning av Sörmlands Ejderhusprojekt 2016-2018 finns här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2019. All rights reserved