Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2023-03-23


Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Ringmärkning på Arnö

Tider: Under perioden 11-21 april (vecka 15-16).

Ulf Widemo och Björn Sundblad visar hur ringmärkning går till, i trädgården på Blåklintsvägen 6. Föranmälan krävs för att hålla nere gruppstorleken. Vi hoppas kunna göra detta vid två tillfällen under denna period, men möjligheten att fånga fåglar i nät är starkt väderberoende. Exakt vilka datum och tider det blir, och info om hur man anmäler sig, kommer att meddelas på hemsidan några dagar i förväg.

Ansvarig: Björn Sundblad 0701‑13 99 55, bjorn.sundblad@gmail.com.


Skådning för måndagslediga

Tid: Måndagar kl 08:00 – ca 12:00.

Under våren fortsätter den populära skådningen för måndagslediga, lättsam fågelskådning för både vana och ovana skådare, varje helgfri måndag från 13 mars till 29 maj.

Samling på parkeringen vid COOP på Stenbärsvägen (Idbäcksområdet), Nyköping på måndagar kl 08:00. Vart vi åker bestäms i sista stund av ansvariga.

Annandag påsk 10 april och 1 maj gör vi uppehåll i måndagsskådningen, och den 8 maj åker vi någonstans lite längre bort. Den dagen blir tiden kl 07:00 - ca kl 14:00. För aktuell information se Tärnans hemsida eller kontakta ansvariga.

Ansvariga är Björn Johansson 070‑581 15 71, Mats Andersson 070‑325 01 40 och Alf Andersson 073‑959 85 18.


Äntligen dags för Utbildningshelg igen!

Tid: Den 22/4 med exkursion den 23/4.

Plats: Friluftsfrämjandets stuga i Ryssbergen, Nyköping.

Anmälan görs till stickan.larsson@gmail.com före 1/4 2023. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften är 200 kr som faktureras när man anmält sig. Ange vilken mailadress vi skall sända fakturan till samt namn på vilka ni anmäler. Ange också om det finns några allergier.

Årets utbildningshelg kommer fokusera på vilka fåglar man kan se i olika miljöer med närliggande lokaler som fyller dessa kriterier. En del läten per biotop hoppas vi också få lära oss.

Utbildningshelgen är i första hand till för Tärnanmedlemmar och det är först till kvarn som gäller (max 65pers).

Agenda

  • 13:00-13:30. Fåglar i vår stadsmiljö. Jan Gustafsson.
  • 13:40-14:10. Fåglar vid våtmarker som tex Vadsjön. Göran Andersson.
  • 14:20-14:50. Fåglar vid havet med Femöre som biotop och lokal. Mikael Ackelman.
  • 14:50-15:20. FIKA
  • 15:20-15:50. Hur bedrivs minkjakt och hur kan vi hjälpa till med den? Markus Forsberg.
  • 15:50-16:20. Fåglar i Strandstuviken som biotop. Jan Sjöstedt.
  • 16:30-17:00. Fåglar i olika skogmiljöer. Lennart Wahlén.
  • 17:10-17:50. Skötsel av modernt skogsbruk sett till fåglar och biologisk mångfald. Anders Jönsson.
  • 18:15. Kallskuren Buffé!!

Välkommen som medlem i Tärnan!


Stenskvätta. Foto © Ingvar Jansson.

Hej alla ni fågelskådare som deltar i Tärnans exkursioner och möten eller som är aktiva på vårt Line Band eller läser vår hemsida! Vi hoppas ni är nöjda med dessa tjänster.

Tärnans styrelse vill önska er alla en skön sommar med många fina fågelupplevelser!

Vi hoppas också att ni alla som använder Tärnans tjänster på LineBand och hemsidan eller som deltar i våra exkursioner och möten är nöjda med detta och att ni redan är medlemmar i Fågelföreningen Tärnan. Om inte så är ni hjärtligt välkomna att bli medlem i föreningen. Hur man blir medlem går att läsa här.

Välkomna in i Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund!

Styrelsen/Ingvar Jansson/ordförande


Vi alla kan bli bättre på att undvika avverkningar på fel årstid!

Angående skogsavverkningar, främst de som utförs under föryngringstid i skogen. Numera avverkas det ju urskillningslöst under vilken årstid som helst, oavsett om det är en kommun, bolag eller privatperson som äger skogen. Men vi själva är kanske inte så duktiga att hjälpa till med att meddela vad som finns i ett visst skogsområde.

Men vad kan VI ALLA göra för att åtminstone kunna få stopp på avverkning under föryngringstid?

Vi hos Tärnan och FSO har begärt att om man inom Nyköpings kommuns marker planerar att avverka skog under föryngringstid så skall det först tas upp på det kommande Naturvårdsrådet i Nyköpings kommun.

Sedan finns det något som VI ALLA kan göra för att minska avverkningarna eller i alla fall få avverkningarna att inte äga rum under den mest känsliga perioden, föryngringstiden. Allt beroende på vad som finns i ett skogsområde. Och vad är då det?

Fundera på hur ni själva informerar/meddelar om det finns något skyddsvärt/skyddsklassat/rödlistat i ”din” skog!!!!

Vad då göra för att i varje fall hjälpa till med att eventuellt förhindra/eller anpassa en avverkning till lämplig årstid?

Jo, börja rapportera på artportalen (artportalen.se), alla de olika organismer som man kan rapportera, alltså inte bara fåglar, utan även växter, fjärilar, svampar m.m. OCH KOM IHÅG ATT RAPPORTERA ALLA ERA FYND MED AKTIVITET SAMT PÅ RÄTT LOKAL, ALLTSÅ INTE PÅ NÅGON ÖVERGRIPANDE OFFENTLIG LOKAL. Skapa en ny lokal utifrån koordinater eller markera exakt på karta var just detta fågelbo av t.ex. fiskgjuse är, eller var ni hittade bombmurklorna eller var ligger den lilla våtmarken i skogen där det finns salamandrar.

Ingvar Jansson, ordförande Tärnan och FSO
Jan Gustafsson, Rrk SörmlandLINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Årsmötesprotokollet

Protokollet från årets årsmöte finns nu som pdf-fil här.

Vindkraftpark Långgrund

FSO har nu tillsammans med bl.a. Stockholms Ornitologiska Förening, Östergötlands Ornitologiska Förening och Birdlife Sverige lämnat in ett samrådsyttrande till Svea Vind Offshore.

Du kan läsa hela yttrandet hos FSO.

Rrk Sörmlands årsrapport 1966

En inskannad pdf av rapporten har lagts in i arkivet. Den kan även laddas ner här.

Nya rapporter

Nu har vi lagt in pdf-filer på två rapporter från sextiotalet på FSOs arkivsida: Verksamheten vid Hartsö-Enskärs fågelstation 1965-1967 och Rovfågelsträcket vid Sörmlandskusten 1963-1964.

Vårprogrammet

Nu har vårprogrammet för februari - juli 2023 kommit. Det kan laddas ned här.

Sveriges fåglar 2022 är nu klar

Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2002-2021) respektive 10 (2012-2021) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för fjällens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned från FSOs arkiv.

Holkprojektet vid Långsjön

Tärnan har satt upp 30 holkar för att studera vilken typ av fågelholk med eller utan mårdskydd som föredras av svartvit flugsnappare. En pdf-fil med info kan laddas ned här.

Gamla Fåglar i Sörmland inlagda per 29 november

Nu har årgångarna 1979 - 1984 skannats och lagts in som pdf-filer med länkar från Årsbokssidan.

Inventeringar av sjöfåglar och gäss 2022-2023

Svensk fågeltaxering vid universitetet i Lund har skickat ett upprop om säsongens inventeringar. Detaljerad info finns här.

Fältbestämning av blå kärrhök

Andreas Gullberg har tagit fram en guide för ålders- och könsbestämning av honfärgade individer. Guiden kan laddas ner här och från sidan Rapporter.

Guiden Sörmlands fågellokaler

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Eftersom vi fortfarande har smittspridning kvar i samhället så uppmanar vi till försiktighet och att samåkning alltid sker på eget ansvar.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2023. All rights reserved