Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2020-01-08


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är guralt@exulans.se. Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/­fagelskydd/inventeringar/­riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Miljöskådarlistan 2019

Lennart Wahlén vinnare för tredje året i rad

Miljöskådarlistan, Fågelföreningen Tärnans egen tävling där det gäller att under ett kalenderår se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel, genomfördes för tredje gången under år 2019. Och för tredje året i rad blev Lennart Wahlén vinnare.

Detta år var reglerna något annorlunda, bl.a. var det inte längre tillåtet att åka med kollektivtrafik och man fick inte använda sitt fritidsboende som utgångspunkt för miljöskådandet. Trots detta var resultaten, i alla fall för de översta i resultatlistan, högre än 2018.

Under 2019 deltog 18 personer, ett par personer färre än året innan. Totalt registrerades 222 arter år 2019 mot 218 arter år 2018. Bland de mer ovanliga arterna som rapporterades in till Miljöskådarlistan 2019 kan nämnas: rödhuvad dykand, ringand, amerikansk sjöorre, praktejder, stäpphök, aftonfalk, kaspisk trut, biätare, svarthakad buskskvätta, brunsångare, brandkronad kungsfågel och ortolansparv.

Tiobästalistan 2019 med antal rapporterade arter:

Lennart Wahlén 203
Samuel Wivstad 200
Mats Andersson 197
Thomas Larsson 156
Marianne Mattiasson 156
Gregorio Para 153
Fredrik Enoksson 142
Karin Lindström 127
Björn Johansson 124
Claes Leijon 122

Miljöskådarlistan 2020 är igång sedan årsskiftet. Det är inte för sent att komma med – alla medlemmar i Tärnan är hjärtligt välkomna att deltaga!


Information om höjd medlemsavgift från 2020

Du som medlem har redan fått den nya årsfakturan för medlemskapet under 2020. Ni som var med på senaste årsmötet (2019) fick då besked om att vi skulle höja medlemsavgiften från 170 kronor till 200 kronor. Orsaken till denna höjning var att FSO, Föreningen Södermanlands Ornitologer, höjde kostnaden för den årsbok som de tar fram (med vår hjälp) till 100 kronor/bok. Tidigare pris var 75 kronor. Alltså en höjning med 25 kronor. Tärnan köper ju för medlemsavgiften in denna bok till alla fullbetalande medlemmar.

I vår medlemsavgift på 200 kronor ingår även ett medlemskap i FSO som även det höjdes, från 20 kronor till 35 kronor för fullbetalande medlem i Tärnan. Total kostnadshöjning för Tärnan, per fullbetalande medlem, blev således 40 kronor. Detta var orsaken till vår höjda medlemsavgift.


Välkomna att delta i Miljöskådarlistan 2020

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2020 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2020. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn, e-postadress och bostadsort till

×

Anmälan till Miljöskådarlistan

Namn:


E-post:


Ort:

Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen Miljöskådarlistan i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Välkommen med dina miljöobsar 2020!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Vinterfåglar inpå knuten

Den 31 januari-2 februari är det dags igen! Mera info finns här.

Vårprogrammet 2020

Programmet kan nu laddas ner som pdf-fil här och från programsidan.

Ny kraftledning Hedenlunda–Oxelösund

Vattenfall planerar att bygga en 130 kV kraftledning mellan Hedenlunda och Oxelösund för att förse SSABs planerade ljusbågeugn med el om ca 6 år. Vattenfall har tagit fram ett samrådsmaterial som FSO nu tillsammans med NF yttrat oss över.

Vattenfalls underlag finns här, och vårt yttrande här.

BirdRing

På webbplatsen birdring.nl/en/ finns appen BirdRing där man kan rapportera smidigt. Appen finns i svensk version och är gratis. Den finns för både Android och Iphone.

Projekt Skräntärna

Projektet har nu skrivit en rapport om hur det har gått för skräntärnekolonin i Bråviken under 2019. Rapporten kan laddas ned här.

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. På FSO's startsida beskrivs hur fågelobsarna bl.a. kan utnyttjas av myndigheterna vid bedömning av exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationer kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

Rrk Södermanland har skrivit en instruktion om ovanstående som kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2020. All rights reserved