Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2021-02-28


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Kallelse till Årsmöte i Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO)

Alla FSOs medlemmar kallas härmed till årsmöte. Men vi är fortfarande mitt uppe i en omfattande Coronaepidemi/Covid-19 som plågat oss alla under lång tid och som nu är inne i en aggressiv fas med många nya smittade varje dag och med långtgående restriktioner för hur vi kan träffas. För att undvika smitta och för att på ett säkert sätt kunna genomföra årsmötet har styrelsen beslutat att årsmötet skall genomföras på distans via mail.

FSOs startsida finns mera info om årsmötet. Där kan du även ladda ned alla möteshandlingarna samt en beslutsblankett som du fyller i och skickar in som mail-bilaga till FSO-styrelsen senast den 25 mars.


Ripsa i solsken

Så blev det åter dags för en fågelkurs. Vårens tema är rovfåglar. I strålande solsken var vår utgångspunkt centrala Ripsa. Ett fint ställe där vi förväntade oss bl.a. havsörn, ormvråk och om turen var på vår sida kungsörn. Vi hade guidning av vår mentor Susanne Stilling.

Väl på plats dök nästan omgående 2 st. havsörnar upp ovanför trädhorisonten.

Susanne visar riktningen mot sjön Tenaren. Foto © Peter Eriksson

Nära vår skådarplats så fanns lägligt en fågelmatning som bl.a. visade upp hackspett, talgoxe, större hackspett och så dök en sparvhök upp. Efter en stund fick den sällskap av en mindre flock steglitsar, alltid lika uppskattade. Susanne ritade pedagogiskt i snön en jämförelse mellan havsörn och kungsörn. Så nu är vi säkra när kungsörnen dyker upp. Trots detta lockades ingen kungsörn fram denna dag.

Steglits skymd av grenar. Foto © Peter Eriksson
Susannes jämförelse mellan Kungsörn och Havsörn. Foto © Peter Eriksson

Vi hann även med en fikapaus i fina Ripsa skola.

Därefter tog vi en tur till Båvens strand vid Sibro. Vi hoppades få se strömstaren vid bron i det forsande vattnet men ingen lycka denna gång.

Vid Sibro kvarn. Foto © Peter Eriksson

Nu ser vi alla fram emot nästa kurstillfälle i mars. Vem vet om vintern lever kvar då?

Skönt med ljuset från sol och snö som gör oss alla piggare.


Sveriges fåglar 2020

Anders Wirdheim på Birdlife Sverige har tillsammans med Svensk Fågeltaxering sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten "Sveriges fåglar 2020". Rapporten är den tredje i sitt slag. I denna finns de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2000-2019) respektive 10 (2010-2019) åren.

Sveriges fåglar fördjupar sig denna gång i utvecklingen för kustens fåglar. Detta med artiklar om den samlade utvecklingen för fåglar i kustmiljö och om läget och historien för några enskilda arter i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned som pdf-fil här.


Välkommen att delta i Miljöskådarlistan 2021

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2021 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt sägs det.

Om du är ny får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen "Miljöskådarlistan" i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Listan för 2020 är nu stängd för rapportering. Men om du har några arter som du inte hunnit registrera, kan du skicka ett mail till webmaster med uppgift om art, tid och plats, så lägger han in obsen.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2021!


Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Men just detta år, med anledning av virusläget och risken för smittspridning, rekommenderar vi att inte dela bil med någon annan än de man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till utflyktsmålen med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hemsida om ev. förändringar i programpunkterna.LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Guiden Sörmlands fågellokaler

Nu finns även Flen med!
Vi har nu presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vinterfåglar inpå knuten

Fågelräkningen är klar för i år, och nu finns resultaten på Birdlife Sverige.

Skyddsjakt på vitkindade gäss i Nyköping

Nyköpings kommun har inkommit med ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att bedriva skyddsjakt efter 5 vitkindade gäss under år 2021 i områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till Segelsällskapets båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom hamnområdet, området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. Länsstyrelsen har beslutat att avslå ansökan. Beslutet kan laddas ned här.

Nu har vårprogrammet för 2021 kommit

Det kan laddas ned som pdf-fil här.

Mandarinand och stripgås numera kryssbara

Som nog många redan vet så räknas numera mandarinand och stripgås som kryssbara från och med år 1995 förutsatt att de inte är uppenbart förrymda fåglar (kategori C tillsammans med de andra utplanterade arterna kanadagås, tamduva och fasan). Artdatabanken har gjort samtliga observationer spontana så de finns med i era listor på Artportalen. Rrk Sörmland kommer under vintern att se över samtliga fynd i vårt rapportområde för att se ifall några bör återklassificeras som ospontana.

Passa på att ge dej ut nu i vinter, gärna vid strömmande vatten i våra tätorter, och leta efter mandarinand.

För Rrk Sörmland,
Anton Johansson

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet. Sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att rapportera lappugglor under kommande höst och vinter, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen. Läs mera här.

Skräntärneprojektet

Nu har rapporten för 2020 kommit. Den kan laddas ned från projektsidan.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2021. All rights reserved