Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2022-07-31


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Tornkväll Strandstuviken

Tid: 2022-08-17 onsdag kl 18.00 – 20.00.

Strandstuviken är en av våra bästa lokaler för rastande flyttfåglar, och från den nya plattformen har vi god överblick över stränderna, särskilt i kvällsljus.

Skådare från Tärnan finns på plats för att guida vid nya fågeltornet från kl 18.00 till 20.00.

Ansvarig: Per Astfeldt, 070-659 21 86.


Ringmärkning på Arnö

Tid: 2022-08-25 torsdag kl 18.00, samt 2022-09-10 lördag kl 09.00.

Under flera år har Ulf Widemo och Björn Sundblad ringmärkt fåglar i Björns trädgård på Blåklintsvägen 6. I mindre grupper kan vi nu få ta del av deras stora kunskaper och erfarenheter samt få se hur ringmärkning går till. Eftersom möjligheten att fånga fåglar i nät är starkt väderberoende, kan exakt dag och tid komma att ändras. För att hålla nere gruppstorleken krävs föranmälan till Björn.

Ansvarig: Björn Sundblad 070-113 99 55, bjorn.sundblad@gmail.com.


Guidning och vandring på Hartsö

Tid: 2022-08-27 lördag kl 09.00 – ca 16.00 (se nedan).

Hartsöreservatet är ett omväxlande skärgårdsområde med ett rikt fågelliv. På norra delen av ön ligger Hargberget som med sina 40 meter över havet är en av skärgårdens högsta punkter och bjuder på en vidunderlig utsikt. Vi får under dagen möjlighet att vandra tillsammans med öns arrendatorer Pia och Lars Martikainen som ansvarar för reservatets landskapsvård. De kommer att berätta om livet på ön och hur de aktivt arbetar för att främja den biologiska mångfalden. Självklart kommer det också att finnas tid för egen skådning.

Egen matsäck för hela dagen medtages.

Max 16 personer, 8 personer/resa. Vi kör två båtturer från Studsviks brygga, den första kl 09.00 och den andra kl 10.00. De som åkt ut kl 09.00 är tillbaka igen ca kl 15.00, och de som åkt ut med den senare turen är tillbaka ca kl 16.00. Kostnad ca 350 kr, beroende på drivmedelspriset i augusti.

Anmälan till ansvarig Karin Anklev ENDAST via sms tidigast den 14 augusti och senast den 21 augusti. Efter anmälan erhålls information om man kommit med och vilken båttur man får åka med samt hur betalning skall ske m.m. Anmälan är bindande och betalning måste vara föreningen tillhanda senast 2022-08-22. Återbetalning endast om giltigt återbud finns eller om reserv kan ersätta. Vid hård blåst och mycket regn kan turen ställas in med kort varsel. I så fall återbetalas kostnaden.

Ansvarig är Karin Anklev 070-310 18 25.


Välkommen som medlem i Tärnan!


Stenskvätta. Foto © Ingvar Jansson.

Hej alla ni fågelskådare som deltar i Tärnans exkursioner och möten eller som är aktiva på vårt Line Band eller läser vår hemsida! Vi hoppas ni är nöjda med dessa tjänster.

Tärnans styrelse vill önska er alla en skön sommar med många fina fågelupplevelser!

Vi hoppas också att ni alla som använder Tärnans tjänster på LineBand och hemsidan eller som deltar i våra exkursioner och möten är nöjda med detta och att ni redan är medlemmar i Fågelföreningen Tärnan. Om inte så är ni hjärtligt välkomna att bli medlem i föreningen. Hur man blir medlem går att läsa här.

Välkomna in i Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund!

Styrelsen/Ingvar Jansson/ordförande


Fågelexkursioner i Nynäs naturreservat

Region Sörmland erbjuder tillsammans med Tärnan en fågelexkursion i naturreservatet. Den har temat Flyttfåglar och äger rum den 25 september 2022.


Vi alla kan bli bättre på att undvika avverkningar på fel årstid!

Angående skogsavverkningar, främst de som utförs under föryngringstid i skogen. Numera avverkas det ju urskillningslöst under vilken årstid som helst, oavsett om det är en kommun, bolag eller privatperson som äger skogen. Men vi själva är kanske inte så duktiga att hjälpa till med att meddela vad som finns i ett visst skogsområde.

Men vad kan VI ALLA göra för att åtminstone kunna få stopp på avverkning under föryngringstid?

Vi hos Tärnan och FSO har begärt att om man inom Nyköpings kommuns marker planerar att avverka skog under föryngringstid så skall det först tas upp på det kommande Naturvårdsrådet i Nyköpings kommun.

Sedan finns det något som VI ALLA kan göra för att minska avverkningarna eller i alla fall få avverkningarna att inte äga rum under den mest känsliga perioden, föryngringstiden. Allt beroende på vad som finns i ett skogsområde. Och vad är då det?

Fundera på hur ni själva informerar/meddelar om det finns något skyddsvärt/skyddsklassat/rödlistat i ”din” skog!!!!

Vad då göra för att i varje fall hjälpa till med att eventuellt förhindra/eller anpassa en avverkning till lämplig årstid?

Jo, börja rapportera på artportalen (artportalen.se), alla de olika organismer som man kan rapportera, alltså inte bara fåglar, utan även växter, fjärilar, svampar m.m. OCH KOM IHÅG ATT RAPPORTERA ALLA ERA FYND MED AKTIVITET SAMT PÅ RÄTT LOKAL, ALLTSÅ INTE PÅ NÅGON ÖVERGRIPANDE OFFENTLIG LOKAL. Skapa en ny lokal utifrån koordinater eller markera exakt på karta var just detta fågelbo av t.ex. fiskgjuse är, eller var ni hittade bombmurklorna eller var ligger den lilla våtmarken i skogen där det finns salamandrar.

Ingvar Jansson, ordförande Tärnan och FSO
Jan Gustafsson, Rrk Sörmland


Välkommen att delta i Miljöskådarlistan 2022

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2022 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt sägs det.

Om du är ny får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta. Om du redan har fått dina inloggningsuppgifter, kan du använda dom i år också.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen "Miljöskådarlistan" i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2022!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Höstprogrammet

Nu har höstprogrammet för 2022 kommit. Det kan laddas ned här och från fliken Program.

Havsinventeringen

Inventeringsrapporten ligger nu i arkivet. Du hittar den här.

Fältbestämning av blå kärrhök

Andreas Gullberg har tagit fram en guide för ålders- och könsbestämning av honfärgade individer. Guiden kan laddas ner här och från sidan Rapporter.

Guiden Sörmlands fågellokaler

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Gamla tidskrifter

På FSOs sida Årsboken har vi nu lagt in skannade gamla tidskrifter från åren 1968 - 1971. Vi kommer att fylla på med gamla årgångar efter hand. Det går bra att göra fritextsökningar i alla filerna, även de gamla.

Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Eftersom vi fortfarande har smittspridning kvar i samhället så uppmanar vi till försiktighet och att samåkning alltid sker på eget ansvar.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2022. All rights reserved